บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2548 ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 10ปี ที่ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริการงานพิมพ์ digital print, print on demand, offset printing, packaing, และยังรวมถึงการให้คำแนะนำอย่างเป็นมืออาชีพ โดยต้องการให้งานพิมพ์ออกมามีคุณภาพและตรงความต้องการมากที่สุดปัจจุบัน บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด เพิ่มทั้งกำลังการผลิตและพัฒนามารตฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับงานพิมพ์ประเภท digital printing (งานพิมพ์ดิจิตอล), print on demand (งานพิมพ์ตามความต้องการ, ไม่มีขั้นต่ำ), personalize printing (งานพิมพ์เพื่อบุคคลนั้นๆ เช่น งานพิมพ์ run ชื่อ หรือ run number, run barcode ต่างๆ) โดยมีบริการตั้งแต่ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา (consulting), ออกแบบและจัดวาง layout (pre-press and graphic design), บริการงานพิมพ์ (press), บริการงานหลังพิมพ์ (post-press) ทั้งหมดนี้เราให้บริการครบทุกรูปแบบที่เดียวที่ นีโอดิจิตอล